Liên Hệ

  Liên lạc

  Địa chỉ

  Ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. HCM

  Điện thoại

  090 238 3598

  Cơ Sở Xi Mạ Kẽm Nhi

  Bản quyền thuộc Cơ Sở Xi Mạ Kẽm Nhi.